Nu de openbare doppenbak op de rotonde Slotermeerlaan-Burg. Röellstraat twee jaar in functie is, wordt het tijd om na te denken over een goede bestemming voor de opbrengst (ruim 600 kilo doppen). De openbare doppenbak maakt onderdeel uit van mijn container­adoptatieplek en hoe mooi zou het zijn als de gespaarde doppen een containertuin opleveren?


Wat is een containertuin? Het is een kunststof plantenbak die rondom het boven de grond uitstekende deel van een ondergrondse vuilcontainer is geplaatst en de afdekplaat in zijn geheel bedekt. In Amsterdam Nieuw-West kun je ze vinden op de hoek Willem Kraanstraat/Jan de Jonghstraat.


Wanneer de Gemeente in haar wijsheid besluit om weer container­tuinen toe te staan, dan is het nu ook mogelijk dat met een circulaire economie, waar Amsterdam prat opgaat, te realiseren. Aan materiaal kost dat 15 euro voor het Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds (KNGF).


Ik reken het even voor:

  • 11.000.000 doppen zijn 5000 euro waard, dus 11.000 doppen zijn 5 euro waard.

  • Gemiddeld weegt een dop 2 gram, zodat er 500 doppen in 1 kg gaan.

  • Er is voor de bak 66 kg nodig, dat is dus 33.000 doppen en dat is omgerekend dus 15 euro.


De in Nieuw-West gespaarde doppen leveren dus geld op voor geleidehonden en een containertuintje. Maar het levert de gemeente kostenreductie op, omdat er aangetoond (!) minder bijplaatsingen zullen worden gedaan, zodat minder extra-schoonmaakkosten nodig zijn.
Het belangrijkste echter (en dat is niet in klinkende munt direct zichtbaar) is het ondersteunen van de circulaire samenleving, een grotere sociale cohesie (lees: verbinding tussen buurtgenoten) en milieubewustzijn. Denk daarbij aan vergroening, biodiversiteit, regenwaterbuffering, hergebruik plastics, etc..

Bewoners van Noorderhof (op mijn containerplek Willen en Carla) zorgen vervolgens voor het onderhoud van de containertuin.

In mijn droom zie ik schone straten met groene, bloeiende containertuinen in heel Nieuw-West. Maakt onze Gemeente dat mogelijk of wordt het een nachtmerrie met dit beeld:Containertuintjes gemaakt van plastic doppen, gespaard in Nieuw-West kunnen het leven van haar bewoners verbeteren.


Om mijn droom te kunnen realiseren kreeg ik deze drie aanbevelingen: