Steeds meer bewoners in Nieuw-West nemen het initiatief om de wijk waarin ze wonen en leven schoon, heel en veilig te krijgen en te houden. Door te signaleren waar het aan ‘schoon, heel en veilig’ structureel ontbreekt, door zelf de boel schoon te houden, te repareren en medebewoners erop te attenderen dat schoon en heel tevens veilig betekent. In wijken, op pleinen en in buurten tonen bewoners hun betrokkenheid op een schone, hele en veilige woonomgeving. Maar ook rond de recreatieve omgeving van Sloterplas nemen bewoners een taak en verantwoordelijkheid op zich door te signaleren, structurele problemen aan te kaarten, mee te helpen en/ of oplossingen aan te dragen. 

De inzet en betrokkenheid van bewoners wordt gerealiseerd ondanks:
(a) structureel capaciteitsgebrek van de kant van Stadsreiniging en
(b) structureel ontbreken van waardering voor en afstemming met bewonersinitiatieven.

Om dit probleem aan te gaan hebben bewoners zich georganiseerd in Vuilnis Oproer Nieuw-West.