Wat is een gebiedsmakelaar? Een buurtconciërge of wijkbeheerder?

Nu ik al een paar jaar bij het VuilnisOproer zit beginnen dit soort termen langzamerhand te wennen, maar als leek werd ik er niet veel wijzer van. Daarom is het een tijd voor een ABC van de gemeente! (geschreven vanuit ons standpunt)

Dus hier leggen we wat termen uit die voor de ambtenaren heel normaal zijn, maar voor de gewone burger soms wat mysterieus...

ACTIEMOMENTEN
Actiemomenten worden door de gebiedsmakelaars georganiseerd om met mensen van de gemeente, schoon, woningbouw of andere partijen (liefst met prikstok) door de buurt te lopen en meldingen te doen, waar nodig.
Dit is voor de gebiedsmakelaar een belangrijk moment om vast te stellen wat er speelt in een buurt. Hiervoor worden dus bewoners vaak met een brief uitgenodigd. Het VuilnisOproer vermeldt deze ook in onze agenda (zover wij ervan afweten) en brengen dit extra onder de aandacht bij onze BuurtBlikVangers.
Soms wordt een actiemoment ook een schouw genoemd, om het nog verwarrender te maken.

BUURTCONCIERGE
Buurtconciërge's zijn de oren en ogen in de wijk. Deze signaleert en koppelt terug naar schoon en doet meldingen.

CONTAINERADOPTANT
Dit is een bewoner die alleen of samen met buren een afvalcontainer adopteert. Ze krijgen een sleutel van de containers, prikker en dergelijke schoonmaak materiaal en een whatsapp nummer waardoor ze een directe lijn met de schoonmaakdiensten hebben mocht er iets zijn.
 
GEBIEDSBEHEERDER
Koppelt signalen vanuit leefbaarheidsoverleg terug naar Schoon.

GEBIEDSMAKELAAR
Ambassadeur voor een schone, hele en veilige wijk.
Agendeert thema Schoon binnen leefbaarheidsoverleg en vangt de geluiden van bewoners over dit thema. Leidt bewoners en wijkpartners met interesse op het gebied van Schoon eventueel naar het VuilnisOproer toe.

LEEFBAARHEIDSOVERLEG
Hier zitten de gebiedsmakelaars en wijkpartners aan tafel om actiepunten te maken en te agenderen wat moet gebeuren. Ook hier kan je vaak als buurtbewoner aanschuiven.

SCHOON
Zo heet de hele afdeling bij de gemeente die verantwoordelijk is voor het schoon houden van onze stad

SCHOUW
Zie Actiemoment

PREVENTIETEAM
Wordt hier goed uitgelegd

WERK-PARTICIPATIE-INKOMEN

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/

WIJKPARTNER

Organiseert en coördineert prikgroepen. Leidt bewoners ook naar het VuilnisOproer. Polst wie er BuurtBlikVanger wil worden bij bewoners.


Dan zijn hier nog wat van onze termen die we bedacht hebben, maar wellicht ok wat toelichting kunnen gebruiken, dus nog even in het kort:

BUURTBLIKVANGERS (BBVers)
BuurtBlikVangers zijn de neus, oren en ogen in de wijk. Zij koppelen signalen terug naar het VuilnisOproer en de gemeente via actiemomenten of leefbaarheidsoverleggen, maken meldingen en denken mee aan interventies. BBV-ers zijn met een BBV-app met elkaar verbonden.
 
KOFFIE IN RUIL VOOR ZWERFAFVAL
Maatschappelijk betrokken ondernemers bieden een beloning aan in ruil voor opgeruimd zwerfvuil (zie kaart).

VUILNISOPROER (VO)
Het VuilnisOproer Nieuw-West is een netwerkorganisatie waar bewoners terecht kunnen. Ervaring is dat mensen die zich storen aan afval zich gesteund en gehoord voelen door het netwerk. Ze krijgen handelingsperspectief. Bewoners worden gestimuleerd mee te doen met prikacties maar ook aan andere activiteiten en interventies zoals containerfeestjes, educatie en bewustwordingsactiviteiten.