Anne Gentenaar, secretaris, en Jan van der Borden, voorzitter Vuilnisoproer Nieuw-West, hebben vanmiddag in het Van Eesterenmuseum hun handtekening gezet onder het Convenant dat heel veel partijen mede hebben ondertekend: "Wij zijn samen Nieuw-West".

Het Convenant legt de basis voor een langdurige samenwerking van maatschappelijke organisaties, overheden, bewoners, ondernemers en werkgevers.

Het VuilnisOproer Nieuw-West ziet mogelijkheden hieraan een positieve bijdrage te leveren door o.a. educatie aan jongeren, creëren werkgelegenheid voor bewoners, verbinding en bewustwording.

Doe je mee? Word lid en/of doe mee met een activiteit of organiseer er een!

Meer informatie op Amsterdam.nl: Alliantie Samen Nieuw-West werkt aan onze toekomst (30-3-2023)

24-5-2023 - Interview Schoon Heel Veilig Programma Samen Nieuw-West - Samennieuwwest.nl