Het is de trotse Jeroen Bouman, gebiedsmakelaar in Slotermeer, na bijna 1 jaar voorbereiding gelukt: vandaag is de Schone Kans gestart.

Het VuilnisOproer heeft begin vorige jaar in samenspraak met Jeroen gebiedsgerichte aanpak gesuggereert. Het is zijn verdienste om tegelijkertijd met het voorstel te komen om dit inderdaad in de Dichters-, Couperusbuurt en Plein '40-'45 op te starten. Samen met veel medewerkers van de Gemeente en Sally Wielinga van het Startpunt gaat het hier om een breedgedragen plan van aanpak. Hierbij hoort het opruimen en afvoeren van onder andere bijplaatsingen en het prikken van zwerfvuil, als ‘plus’ op de reguliere dienstverlening. Je leest het goed: één team dat alles doet en dat is goed voor een schone buurt. Ook BBV-ers gaan hierbij een rol spelen (wordt vervolgd).

Tijdens de eerste (in)werkdag werd deze foto gemaakt. Uitgebreide communicatie door de gemeente zal nog plaatsvinden.

Het werkschema van de 5 mannen/vrouwen (er zijn nog 3 vacatures!) ziet er nu als volgt uit: iedere dag van de week wordt opgeruimd in de Dichters- en Couperusbuurt. Mehmet (voorman) en Neghasi hebben er zin in!

Gaan wij het verschil zien (leefwereldvereiste)? Kiki Kraai, student bestuurskunde bij de HVA, doet een nulmeting en zal iedere 3 maanden verslag uitbrengen over de tevredenheid en schoonheidsgraad in met name de Dichters- en Couperusbuurt, zodat ook in een getal (systeemwereldvereiste) wordt uitgedrukt of deze buurtgerichte aanpak zinnig is en opvolging verdient.

Amsterdam.nl


4-3-2024

15-3-2024 - Noordzijde ter hoogte van het Van Eesteren Paviljoen.

22-3-2024 - Opbrengst van het Schone kansteam na 2 uur werk.

Artikel op Amsterdam.nl