Tot op het laatste moment heeft "Gun mij je blik" iets opgeleverd!
Vandaag heb ik 11 van de 12 pijpjes verwijderd. Deze "Gun mij je blik"-pijpjes hebben ruim 3 maanden dienstgedaan aan het Sloterstrand. Wat de exacte opbrengst aan statiegeld is geweest, is uiteraard onbekend, maar vandaag bij verwijdering stond er nog één blikje in een koker.
Aanstaande dinsdag worden de VuilnisOproer-pijpjes vervangen door "gemeente"-pijpjes zonder opschrift en zonder uitleg... Het gemeente-experiment gaat 3 maanden duren aan het Sloterstrand (10 stuks), Sloterpark (3 stuks) op de Burgemeester de Vlugtlaan tussen Slotermeerlaan en Vas Sig Dias straat (8 stuks), in de Kinkerstraat (bij de Hallen) en in het Vondelpark.

Het vuilnisoproer zet bij het gebrek aan een aandachtcampagne kritische kanttekeningen, maar is ook blij dat onze pijpjes zijn gedoogd en uiteindelijk het inzicht hebben gegeven dat deze manier van statiegeldverzamelen werkt.

Het VuilnisOproer NW vraagt de gemeente om wel direct duidelijk te maken  waarvoor de pijpjes dienen en te leren van eerder opgedane ervaringen in Purmerend en Duitsland (zie het artikel van Mark).

P.S. Eén dag voor plaatsing trekt de gemeente de toezegging in om op 24 oktober de nieuwe gemeente-pijpjes bij het Sloterstrand te plaatsen. Wordt vervolgd.
Update 26-10-2023

Vandaag zijn toch - tegen de vorige week gemaakte afspraken - andere doneerringen door de gemeente aangebracht. Hiervan is bekend dat zij op de afvalbak vervuiling geven.

Toch is het VuilnisOproer blij met de twee proeflocaties in Nieuw-West.