Het maaiseizoen is in 2024 net begonnen en op donderdag 21 maart (lente dus!) is het al weer raak: op de taluds naast het Blue Square Hotel in Slotermeer is de maaier losgegaan. Op de foto is het resultaat te zien van een vermaaid sigarettenpakje: niet 1 stuk zwerfvuil, maar meer dan 20 stukjes. Ook drinkverpakkingen liggen er vermaaid bij. Emre Ünver (stadsdeelvoorzitter) en Jeroen Bouman (gebiedsmakelaar) zien het direct en melden dit bij het VuilnisOproer NW.

Met het maaidossier 2023 nog vers in het geheugen slaan alle stoppen door bij Jan van der Borden, voorzitter van het VO NW.

Wat nu volgt is een reconstructie van wat er gebeurde in de periode herfst 2023 tot heden. Het lukt mij niet om door te dringen tot de verantwoordelijke binnen de gemeente op het gebied van maaien, getuigen meerdere mailtjes, telefoontjes, voicemailberichten en whatsappjes. Uiteindelijk staat Sandro Hooft mij te woord op 1 februari. Hij zegt toe met zijn leidinggevende (net die week begonnen) het maaibeleid tot op heden en onze zorgen te bespreken. Er volgt een afspraak: 30 april. Door drukte is eerder niet mogelijk.... Per mail maak ik nog wel duidelijk dat het in 2024 anders moet gaan dan in 2023, want dat er ondanks toezeggingen gedaan in de zomer van 2023 de herfst toch weer een ramp was.

En nu, op de eerste lentedag, moeten wij constateren dat het al weer mis is, want er is niet alleen het taludprobleem, maar ook via de BBV-whatsappgroep wordt er nog een maaiincident gemeld: "Maar wat frustrerend, die kleine plastic snippers door de grasmaaier! Was 20x langer bezig hierdoor... 😡😡😡", appt BBVer Francisco).

Ik besluit direct te escaleren als Sandro en zijn leidinggevende op 21 maart niet te spreken zijn. Zowel Sjoukje Alta en Nazmi Türkkol krijgen een escalatiemail en reageren wél direct met als strekking: dit moet stoppen en wij zullen de verantwoordelijken aanspreken.

Het VuilnisOproer NW wil constructief meedenken en stelt nog maar eens voor:

STOP MET MAAIEN OVER ZWERFVUIL.

De oplossing volgens het VuilnisOproer
Dat is dus eigenlijk erg simpel. Beboet de maaier of zijn baas bij een overtreding. Dat is ook goed te onderbouwen en logisch, omdat het afval opruimen na maaien over zwerfvuil vaak 10x meer werk is.... Zo kan het maaibedrijf daar aan meebetalen.

Is dit een steek in de rug van de maaier? Nee, het is een steun in de rug van de maaier, want het VO pleit er dus voor dat maaiers moeten kunnen melden: wij willen wel maaien, maar kunnen dat daar en daar niet doen vanwege zwerfvuil op het gras. Een enkel stukje afval willen wij nog wel opruimen, maar hier ligt teveel om te kunnen maaien. Zij moet dat kunnen melden onder het motto: Wie wil er nu meer troep?

Hiermee legt het maaibedrijf de verantwoordelijkheid weer bij de gemeente neer. Dit geeft de gemeente de kans vooraf op te ruimen, zoals nu al is afgesproken. Dat dit door personeelstekort niet kan worden uitgevoerd, betekent dus dat gras niet gemaaid wordt. Klaar!

Dit is de boodschap die ik zojuist aan Sjoukje Alta heb doorgegeven per mail en aan Nazmi Türkkol persoonlijk: mijns inziens moet er met krachtiger hand nu door iemand hoger in de gemeente-organisatie worden gezegd: STOP MET MAAIEN OVER ZWERFVUIL, want de bewoners van Nieuw-West zijn het zat!

Vervolg

26 maart
Zojuist uitgebreid, inzichtgevend overleg gehad met Sylvain Scheers, afdelingsmanager Groen (en baas van de directievoerder). Ik zit dus iets hoger op de ladder. Het gesprek was constructief en Sylvain geeft ons gelijk! De afspraken zijn bikkelhard: er mag niet over afval worden gemaaid.

Wij spraken samen af:
1. Sylvain gaat snel met de maaimanager praten dat er toch al weer een incident is geweest en dat het maaien over afval verboden is, zoals ook in het contract staat.
2. Ik vraag de BBV-ers: ieder maaiincident via het gebruikelijke kanaal te melden (bv 14020) met datum, tijd en plaats, opdat dit in het systeem komt en Sylvain dit kan gebruiken.
3. Willen jullie dan datzelfde incident ook persoonlijk aan mij appen, zodat ik met Sylvain 30 april de lijsten naast elkaar kan leggen.

28 maart
Vandaag meldt de gemeente mij: "Wij hebben het vuil daar weggehaald. Fijn dat u met ons hebt meegedacht. Bedankt voor uw melding." En inderdaad het is erg schoon op de taluds.

16 april
Nu er niet meer over afval wordt gemaaid (daar zijn wij natuurlijk heel blij mee!), omdat er teveel zwerfvuil ligt, ontstaat een nieuw probleem: het gras groeit en binnenkort is zwerfvuil dan niet meer zichtbaar...
De oplossing laadt zich raden: daags voor het maaien gecoördineerd afvalprikken door de gemeente, zoals dat vroeger ook gebeurde, maar nu niet meer mogelijk is door personeelsgebrek bij deze dienst.
Kortom tijd voor een verhelderend gesprek: planning 30 april as.